Filateli.info - Det är roligt samla frimärken
Startsida Artiklar Mässor & evene.. Klubbar Euro.postförv... 100 första Minnespost www Kontakt

Insekter på svenska frimärken 2013

Den 10 januari 2013 gav den svenska posten ut en serie med fyra insekter. Valören är 12 kronor och märkena ges ut på självhäftande papper i rulle med alla fyra motiven i samma rulle.


Frimärke Riddarskinnbagge
Riddarskinnbagge på ett frimärke i serien med insekter utgiven av Sverige den 10 januari 2013

Riddarskinnbagge (Lygaeus equestris)

Skalbaggens uppseendeväckande teckning i fött och svart med ett riddarkors liknande tecken på ovansidan gav arten det latinska namnet equestris = riddare. Något som inte kan ses på frimärket där f.ö. den svarta teckningen blivit blå. Kan förklaringen ligga i att konstnären enligt egen utsago haft gamla skolplanscher och naturvetenskapliga verk från 1700-talet, som inspirationskällor. Kanske har dessa källor inte varit helt tillförlitliga. Se foton av riddarskinnbaggen här.

Riddarskinnbaggen blir 11-12 mm lång och har en vidsträckt utbredning från Japan till Europa där den är sällsynt eller bara förekommer sporadiskt i delar av Västeuropa. I Sverige finns den huvudsakligen i de sydöstra landskapen upp till södra Gästrikland. Den är ett karaktärsdjur för alvarmarkerna på Öland och Gotland. Den är Gotlands landskapsinsekt och går där under namnet körkmack då den gärna övervintrar i sprickor och håligheter på Gotlands många kyrkor.


Frimärke Rosenvingad gräshoppa
Rosenvingad gräshoppa på ett frimärke i serien med insekter utgiven av Sverige den 10 januari 2013

Rosenvingad gräshoppa (Bryodema tuberculata)

Tillhör familjen markgräshoppor och är ganska kraftigt byggd och med sin färg och spräcklig kroppsteckning har mycket bra kamouflage mot gräs och stenar. Dess rosafärgade flygvingar syns inte när gräshoppan sitter stilla, utan endast när den flyger. Kroppslängden är 27 till 36 millimeter.

Artens utbredningsområde är stäppområden i Ryssland, österut till Mongoliet och västerut till mellersta Europa. Under senare tid har utbredningen minskat på många håll. Den rosenvingade gräshoppans livsmiljö är öppna marker med kort gräs och låga örter och finns i Sverige endast på Ölands alvar och är Ölands landskapsinsekt.


Frimärke Ollonborre
Ollonborre på ett frimärke i serien med insekter utgiven av Sverige den 10 januari 2013

Ollonborre (Melolontha melolontha)

Ollonborren förekommer i lövskogsområden i Europa. I Sverige endast i de södra landskapen Skåne till Bohuslän. Den är landskapsinsekt för Halland.

Efter svärmningen, som sker på våren, lägger honan 80-100 ägg. Dessa begraver hon 20-25 cm ned i marken, fördelat på tre olika ställen., Äggen kläcks efter ca en månad och under den följande larvutvecklingen, som tar 3-5 år, lever larven hela tiden under jord. Förpuppning sker tidigt på hösten och den vuxna skalbaggen kläcks efter 6 veckor. Den stannar under mar tills på våren då de kryper upp. Som skalbagge lever den ovan mark i endast cirka tre till fem veckor.


Frimärke Vassmosaikslända
Vassmosaikslända på ett frimärke i serien med insekter utgiven av Sverige den 10 januari 2013

Vassmosaikslända (Aeshna osiliensis)

Vassmosaiksländan finns i Sverige, Finland och Estland. I Sverige finns den främst vid Mälaren men även omkring en del av de stora grunda slättsjöarna i mellansverige, bland annat Kvismaren i Närke. Den föredrar näringsrika, grunda sjöar med kraftig vassvegetation, eller bräckvattenmiljöer vid kusterna.

Vingbredden är upp till 110 millimeter och bakkroppens längd är 50 till 59 millimeter, vilket gör den är en av Sveriges största trollsländor. Utvecklingen är tvåårig, ibland mer. Flygtiden är juni till augusti.

Denna magnifika och iögonfallande trollslända är Närkes landskapsinsekt.


Se även Nyhetsanmälan: Sverige, nya frimärken 10 januari 2013

Publicerad: 2013-01-23 16:28


Taj MahalTaj Mahal på indiska frimärken


KonstFrimärken är konst


Fotbolls-VM 2014Tysklands seger i Fotbolls-VM


arkFinland ger inte ut planerade frimärken


Björn Ulveaus ÅlandÅlands vackraste frimärken 2016


Scenic NZNaturscenerier från Nya Zeeland


Portugal blixtsnabba med fotbolls-guldfrimärke


Sun Yat sen $2 invertedFem miljoner för kinesiskt feltryck


10 skäl samla frimärkenTio skäl att samla frimärken


New DealPolitiskt korrigerat frimärke


PolarexpeditionSvenska frimärken stämplades i Antarktis


Ballongpost


PolacanthusDinosaurier bryter ut ur frimärksramen


Peace in the valleyTextilkonst i väv, tryck och broderi på frimärken


Många falska frimärken


Raoul WallenbergMystik kring bild på Wallenberg-frimärke


Bygg ditt eget Flugplan

Grymt sa grisen!

Billiga tidningspremumerationer

© 2011-23 www.filateli.info