Filateli.info - Det är roligt samla frimärken
Startsida Artiklar Mässor & evene.. Klubbar Euro.postförv... 100 första Minnespost www Kontakt

Raoul Wallenberg på frimärke

Raoul Wallenberg block Sverige 2012
Sveriges utgåva 2012,ett frimärksblock där själva frimärket visar två porträttfoton från olika perioder i Wallenbergs liv

Till 100-års minnet av Raoul Wallenbergs födelse har svenska och ungerska posten givit ut en samutgåva. Det är inte första gången Wallenberg hedras med frimärke. Sverige, Ungern och andra länder har tidigare givit ut frimärken för att minna om hans humanistiska gärning i Budapest under andra världskrigets slutskede.

Den 10 maj 2012 gav Sverige och Ungern ut en samutgåva med var sitt frimärke för att erinra om den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar i Budapest undan förintelsen, i slutskedet av andra världskriget.


Raoul Wallenberg Ungern 2012
Ungerns utgåva 2012, med liknade designelement som det svenska blocket.

Sverige gav ut ett frimärksblock där själva frimärket visar två porträttfoton från olika perioder i hans liv. Blocket illustreras med ett av de skyddspass som utfärdades av svenska legationen i Budapest, Wallenbergs namnteckning och en gatubild med människor räddade undan förintelsen.

Det ungerska frimärket har liknade designelement som det svenska blocket. Till höger på frimärket en tidigare inte publicerat foto av Wallenberg, nämligen det foto som bifogades hans visumansökan för inresa i Ungern. Till höger del av ett skyddspass med svenska legationens stämpel och Wallenbergs namnteckning. Som bakgrund i märkets mitt en bild symboliserande de tusentals judar som räddades undan deportering. På frimärket finns även Raoul Wallenbergs välkända ord: ”För mig finns inget annat val”, på både svenska och ungerska.


Raoul Wallenberg Israel 1983
Israel 1983. På frimärkets tab citerat, på hebreiska och engelska, början av Ordspråksboken 4:18. "De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus ...."

Den svenska legationen i Budapest, hade efter att Tyskland i mars 1944 ockuperat Ungern börjat att på olika vis ge skydd till de ungerska judar som kunde visa på någon form av anknytning till Sverige. Man utfärdade provisoriska pass, intyg om inresevisum, samt intyg om att personen ansökt om svenskt medborgarskap. Andra neutrala beskickningar, bl.a. Schweiz, utfärdade liknande dokument.

Raoul Wallenberg Ungern 1992
Ungern 1992, ett frimärke med anledning av 80 år sedan Raoul Wallenbergs födelse och öppnandet av Wallenberg utställningen i Budapest.

Raoul Wallenberg, som föddes för 100 år sedan, den 4 augusti 1912, tillhörde den välkända finansfamiljen Wallenberg och hade avlagt bachelor’s degree i arkitektur vid University of Michigan, USA. Då efterfrågan på arkitekter inte var särskilt stor i Sverige i mitten av 1930-talet blev han verksam som affärsman.

Någon diplomatisk utbildning hade Raoul Wallenberg inte. Genom sitt arbete som utlandsdirektör på Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget, som sysslade med export och import av livsmedel mellan Sverige och Ungern, resta han mycket och hade bl.a. ett par längre vistelser i Ungern.

Legationen i Budapest var vid denna tidpunkt svagt bemannad och i behov av förstärkning. Med sina erfarenheter från affärsresorna till Ungern och övriga nazistkontrollerade Mellaneuropa föreslogs Wallenberg till uppdraget att sändas till Budapest.


Raoul Wallenberg Sverige 1987
Sverige 1987. Ett av motiven i häftet "I humanitetens tjänst". Förutom Raoul Wallenberg även Dag Hammarsköld och Folke Bernadotte.

Den 9 juli 1944 anlände Raoul Wallenberg, som Sveriges särskilda sändebud, till Budapest för att leda och utvidga skyddsverksamheten. Denna kom att sysselsätta mer än 300 personer.

Uppdraget hade tillkommit på initiativ av amerikanska War Refugees Board och finansierades också från USA.

För att nå sitt mål att rädda så många ungerska judar som möjligt från deportering använde han sig inte av traditionella diplomatiska metoder. Allt ifrån mutor till hot och utpressning användes för att nå resultat, och hans metoder visade sig vara effektiva.


Raoul Wallenberg USA 1997
USA 1997, ett frimärke med Wallenberg talande i telefon. I bakgrunden en grupp räddade undan förintelsen och del av ett skyddspass.

Wallenberg ansvarade även för ett 30-tal skyddade hus, ”svenskhusen” vilka klassificerades som svenskt territorium och inrättades i det så kallade internationella ghettot i Budapest. Ghettot hade konstruerats av pilkorsarna, de ungerska fascisterna, för de judar som stod under internationellt beskydd.

Wallenberg försvann från Budapest den 17 januari 1945. Röda armén hade då intagit Pest-sidan av staden. Wallenberg arresterades av sovjetiska myndigheter efter att frivilligt ha mött de sovjetiska trupperna och begärt att bli förd till militärhögkvarteret i östra Ungern.


Raoul Wallenberg Argentina 1998
Argentina 1998, frimärket "Hyllning till Raoul Wallenberg". Argentina har en stor judisk befolkning och Buenos Aires är en av världens viktigaste judiska städer. Många av de judar Wallenberg räddade i Ungern kom till Argentina.

Hans senare öde i sovjetisk fångenskap har ännu inte blivit klarlagt. Enligt ryska uppgifter avrättades Wallenberg i Ljubljanka-fängelset i Moskva 1947. Motiven bakom Wallenbergs arrestering och fängslande av den sovjetiska regeringen, tillsammans med frågor kring omständigheterna kring hans död, förblir mystisk och är föremål för fortsatta spekulationer.

Raoul Wallenbergs humanistiska gärning i Budapest i andra världskrigets slutskede är unik. Genom mod, organisationsförmåga och uppfinningsrikedom räddade han tiotusentals judar undan förintelsen.


Publicerad: 2012-06-03 17:43

Den 17 januari 2013 gav Kanada ut ett frimärke för att hedra Raoul Wallenberg.
Läs den artikeln här.


Häxornas butikAndorra: En svart katt på häxornas butik


tumbUdda sporter i söderhavet


Scenic NZNaturscenerier från Nya Zeeland


Raoul Wallenberg - Israel 1982Raoul Wallenberg på frimärke


neptun-usa-1991-voyager2Planeten Neptunus upptäckt


3 skiling banco gulGula 3 skilling banco i svensk ägo!


Ballongpost


FallskärmFrimärken är hobby om hobby


Scorched Kilauea postcardLavabränt postkort från vulkanen Kilauea


Världens första popup-frimärken


fyrBrittiska fyrar


Värdefull skilling banco raritet återfunnen


Quinns Bar Papeete TahitiMusik och party på Tahiti


Ingmar BergmanUngern uppmärksammar Ingmar Bergman


LejonFrimärken är djur och natur


os-guldOS 2012 - 29 brittiska guldmedaljörer på frimärken


Billiga tidningspremumerationer

Avast, gratis antivirusprogram

Åk skidor i Kittelfjäll!

© 2011-24 www.filateli.info