Filateli.info - Det är roligt samla frimärken
Startsida Nya frimärken Julfrim. Mässor & evene.. Artiklar Klubbar Euro.postförv... 100 första Minnespost www Kontakt

De 100 första

Basel - kantonpost Schweiz - 1 juli 1845


Basel - kantonpost Schweiz

Baselduvan

Den 1 juli 1843 blev Basel den tredje frimärksutgivaren i Schweiz . Valören var 2½ rappen och var det enda frimärket som emitterades av Basel.

Frimärket, som ritats av arkitekten Melchior Berri , visar en vit relief duva med ett brev i näbben, och inskrift "Stadt POST Basel". Frimärksmotivet har gjort att det fått namnet Baselduvan (tyska: Basler Taube, franska: Colombe de Bâle).

Frimärket trycktes i tre färger: svart, blått och karmin, och är därmed det första flerfärgade frimärket i världen. Trycket var en kombination av relief- och boktryck, duvan präglades i det vita papperet. Totalt trycktes 41.480 Baselduvor.

Vid den här tiden fanns inget enhetligt postsystem för hela Schweiz . Varje kanton var ansvarig för sin egen postservice. Först den 1 Januari 1849 inrättandes ett schweizisk postsystem, som 1850 utgav frimärken för hela Schweiz.

Fram till dess hade, förutom Basel, kantonerna Zürich och Genève egna frimärken. Dessa, numera mycket sällsynta frimärken, hade giltighet i hela Schweiz fram till den 30 September 1854.

Baselduvans höga samlarvärde beror av dess sällsynthet och stora popularitet. Det tillhör tillsammans med Genèves Dubbelgenf och Zürich 4 och Zürich 6 de mest populära och efterfrågade frimärkena inom schweizisk filateli .

Publicerad: 2012-03-10
Frimärkets Dag firades den 18 mars 2017 på 58 orter runt om i landet. Läs mer


Nya Zeeland Ormens årNya Zeeland - frimärken till Ormens år


Frimärket terroristerna ändrade


Victor EmanuelKung på besök i Somalia


Tolf öreSamla frimärken behöver inte vara dyrt


Insekter på svenska frimärken 2013


New York Börsen29 cents USA frimärke värt en förmögenhet


Åk skidor i Kittelfjäll!

Vinterfiske i Lappland!!

Grymt sa grisen!

© 2011-18 www.filateli.info